Sketch Capital

    Sketch Capital is een onafhankelijke Nederlandse investeerder en adviseur.

    Onze investeringsfocus is gericht op het starten van, participeren in of overnemen van Nederlandse MKB-bedrijven. Deze focus biedt de mogelijkheid een gediversifieerd portfolio aan te houden, gewenste rendementen te realiseren en bijbehorende risico’s te beheersen. Wij investeren met eigen kapitaal en kapitaal van aangesloten investeerders (deal by deal).

    Onze adviseringsfocus is gericht op het bieden van onafhankelijk advies met betrekking tot fusies, overnames en financieringen. Wij zijn er voor iedere uitdaging en ongeacht de levenscyclus waarin het bedrijf of de economie als geheel zich verkeert (van start-ups tot bedrijven die in zwaar weer verkeren in zowel een op- als een neergaande economie).

    Contact

    Sketch Capital is continu op zoek naar investeringsmogelijkheden en adviseringstrajecten die aansluiten bij onze missie om financieel, menselijk en sociaal kapitaal toegankelijker te maken. Neem contact op voor meer informatie: 076-3690174.